برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
محمدرضارضاقلیان

شرکت رتبه 5 آب پایان آب کوروش

فروش و واگذاری رتبه های پیمانکاری ( ۱ تا ۵)
رتبه های کارکرده و تازه صدور
بدون چک و بدهی مالیاتی
معتبر (۴ سال _۲سال /۳ سال _ ۳سال)
رتبه ۵ انواع رشته ها موجود
( آب ، راه ، ابنیه ، ابنیه تاسیسات، راه وابنیه، آب وابنیه )
رتبه ۴ تک ابنیه و تک راه موجود
رتبه ۳ تک آب ، تک تاسیسات و آب و راه موجود
به همراه توکن و ایمنی
ثبت پایتخت و شهرستان هر دو موجود
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
از جمله خدمات دیگر مجموعه
گرفتن کارت بازرگانی
ثبت صورتجلسات و شخصیت حقوقی
کد اقتصادی

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

محمدرضارضاقلیان، این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده ... و ۳ ماه پیش به روز شده.

محمدرضارضاقلیان
محمدرضارضاقلیان
آگهی: شرکت رتبه 5 آب پایان آب کوروش
محمدرضارضاقلیان