برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی برتر

وارد کننده اسید هاش اف چینی و تری سدیم سیترات

وارد كننده اسيد هاش اف چيني و تري سديم سيترات

شیمیایی برتر بزرگترین وارد کننده وارد کننده اسید هاش اف چینی و اسید فسفریک و تری سدیم سیترات و تری سدیم فسفات و کافور و نشادور چینی باتری گرید و سولفات منگنز و رنگ کارامل پودری فرانسه اورجینیال و نیتریت سدیم وتیلوز و مونوسدیم گلوتومات و سوربیتول پودری و آسپارتام ویستا سوئیت و کلسیم پروپیونات و پروپیونات سدیم و مونوگلیسرید واکسید منیزیم اصل مگنزیا دارویی و دکستروز آبدار و دکستروز خشک سیترات سدیم و اسید لاکتیک و بنزوات سدیم و تری سدیم سیترات و بنزوات سدیم پروپیونات سدیم و سوکرالوز و ویتامین ث و سوکرالوز و آسپارتام و تری سدیم سیترات و تری سدیم فسفات خوراکی چینی و اسید پیروفسفات سدیم و مونوپروپیلن گلایکول و دی پروپیلن گلایکول و گلیسیرین klk و سوربیتول پودری و سوربیتول مایع و اس ال اس و سدیم لوریل سولفات و تری سدیم فسفات خوراکی و هیدرسولفیت سدیم و بنزوات سدیم و نیتریت سدیم و نشادور باتری گرید و سیانید سدیم اصل کره و کربن اکتیو جاکوبی گلد سرب 6000 و تری سدیم فسفات خوراکی و گلایسین و گلوکنات سدیم و اسید لاکتیک و لاکتات سدیم تری سدیم فسفات و تری پلی فسفات و هگزامتافسفات و
سایر اقلام وارداتی این شرکت عبارتنداز:
سولفات منگنز 32%
کربنات منگنز 44%
بوراکس دکا و پنا
ادتا دو سدیم و چهار سدیم
سود گرانول چینی و عرب
نشادور باتری گرید
سولفات مس ازبک
نیتریت سدیم 99%
اسید فرمیک 85%
اسید سولفامیک
اسید اگزالیک
بنزوات سدیم
ادتا دو سدیم
ادتا چهار سدیم
نیترات پتاسیم
هیدرو سولفیت سدیم
مونوآمونیوم فسفات
مونوپتاسیم فسفات
سولفات منگنز
نیترات پتاسیم
نیترات سدیم
نیتریت سدیم
دی سدیم فسفات خشک چینی
کالیفن www
اسید استئاریک
روغن نارگیل
روغن کرچک
گوارگام
گزانتانگام
مالتور دکسترین
گلایسین
اسید سولفامیک
اسید فسفریک
اسید اگزالیک
اسید بوریک
بوراکس دکا
بوراکس پنتا
هیدرازین
اسید لاکتیک
هیدروسولفیت سدیم
مونوپتاسیم فسفات
مونوآمونیوم فسفات
کربکسی متیل سلولز

متوکسی پروپیل استات
سیانور مس
سیانور سدیم
اسید کرومیک
بیکرومات سدیم
دی اتیل آمین چینی
سدیم تری پلی فسفات
ادتا دو سدیم
ادتا چهار سدیم
تری سدیم فسفات چینی
تتراپتاسیم پیروفسفات
تتراسدیم پیروفسفات
اس ال اس پودری
هیدروکسید پتاسیم

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی برتر، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۹ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ ماه پیش به روز شده.

شیمیایی برتر
شیمیایی برتر
آگهی: وارد کننده اسید هاش اف چینی و تری سدیم سیترات
شیمیایی برتر