برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
mm.rohi

گوارگام، سوربات پتاسیم، کافیین، اسید فسفریک، استون،

گوارگام، سوربات پتاسيم، كافيين، اسيد فسفريك، استون،

شرکت آریا شیمی وارد کننده و تامین کننده کالاهای روغن نارگیل، پودر کاکائو، مونوپروپیلن گلیکول، سوربیتول، سیتریک خشک و ابدار، مالتو دکسترین، گزانتان گام، گوارگام، سوربات پتاسیم، کافیین، اسید فسفریک، استون، ایزو پروپیل الکل، پلی یورتان، مونوآمونیوم فسفات، مونو پتاسیم فسفات، تیلوز، کربنات پتاسیم، هیدروکسید پتاسیم سویا لسیتین، سویا ایزوله و فیبر سویا پودر آب پنیر، پودر کنجد، پودر نارگیل،بنزوات سدیم، اسید آسکوربیک، دی استات سدیم، سوربات پتاسیم، پروپیونات کلسیم، پروپیونات سدیم، لاکتات سدیم،نیتریت سدیم، متا بی سولفیت سدیم، مالئیک اسید، تری سیترات سدیم متوکسی گلایکول، بوتیل گلایکول و اتیل گلایکول سود پرک و مایع، پتاس و آمونیاک روغن پالم، روغن کرچک، روغن بادام، وازلین، پارافین، روغن سیلیکون،اسید کلرید ریک، اسید سولفوریک، اسید تارتاریک، اسید فوماریک، اسید لاکتیک، اسید سولفامیک، اسید اولئیک، اسید سولفونیک، اسید استئاریک، اسید نیتریک، اسید بوریک، اسید فرمیک،اسید آسکوربیک، اسید مالئیک، اسید استیک و اسید سالیسیلیک کربنات ها، بی کربنات ها،سولفات ها،فسفات ها،کلرید ها،نیترات ها، پرمنگنات، استئارات منیزیم،متا بی سولفیت سدیم، تیوسولفات سدیم، کلسیم برمید ،مونو گلیسیرید،تری سیترات سدیم آسپارتام، آسه سولفام، دکستروز، ساخارین، سوکرالوز، شکر، گلوکز، آگار آگار، سوربیتول مایع و پودری و لاکتوز ویتامین ها A، انواع ویتامین های گروه B، C، D، E، TBHQ، THA، THB، گلایسین پلی وینیل الکل(PVA)، ایزو پروپیلن الکل، متیل اتیل، فنوکسی اتانول، بنزیل الکل، دو اتیل هگزانول،ایزو پروپیل الکل، اتانول، متانول، ستیل الکل و ایزو بوتانول،سیکلو هگزانون، متیل اتیل کتون و متیل ایزو بوتیل کتون متیل استات، اتیل استات، بوتیل استات، ایزو بوتیل استات، اتیل وینیل استات، نرمال بوتانول استات، متوکسی پروپیل استات و ایزوپروپیل بوتیل گلایکول، حلال 400-410، حلال، متیل کلراید، سیکلوهگزانون، کلروفرم، تترا هیدرو فوران(THF) و مونو اتیلن گلایکول کربن اکتیو، اروزیل، پرکلرواتیلن، انیدرید مالئیک، ضدیخ، النولین، دی بوتیل فتالات(DBP)، هیدرازین ، تالک صنعتی، DEG،PEG ،ETG ، اتانول آمین(مونو، دی ، تری)، لورامید، بتایین، ادتا سدیم 2 و 4، بوراکس، انواع آنزیم ها، تگزاپن صدفی و N70،میباشد
آریا شیمی
محمد روحی
021-88552234
021-88552235
021-88552236

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

mm.rohi، از ۱۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده ... و ۱ هفته پیش به روز شده.

mm.rohi
mm.rohi
آگهی: گوارگام، سوربات پتاسیم، کافیین، اسید فسفریک، استون،
mm.rohi