برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
بازرگانی احمــ ری

کود گرانوله خارجی رشد میوه و گل و کشاورزی

كود گرانوله خارجي رشد ميوه و گل و كشاورزي

تنها کود گرانوله اصلی سرعت رشد در جهان.
رشد سریع میوه و افزایش تعداد آن.
رشد سریع سبزیجات و افزایش تعداد آن.
رشد سریع گل و افزایش تعداد گل ها.
کود بسیار قوی در رشد و تعدد پسته
کود اصل انگلیس
مخصوص اشجار میوه و گلهای زینتی و کشاورزی
کود پرمصرف اروپا
سفارشات سراسر کشور : ۲۲۰۳۱۳۵۱
همراه: ۰۹۱۲۵۵۹۲۳۴۶

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

بازرگانی احمــ ری، از ۱۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ روز پیش به روز شده.

بازرگانی احمــ ری
بازرگانی احمــ ری
آگهی: کود گرانوله خارجی رشد میوه و گل و کشاورزی
بازرگانی احمــ ری