برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
کامیاب

کود بایوبیز اسپانیا، کود گروتک کانادا

كود بايوبيز اسپانيا، كود گروتك كانادا

واردات و عرضه کود بایوبیز
BioBizz اسپانیا

Bio heaven 10L : استعلام بگیرید
Bio heaven 5L
Bio heaven 1L کود زوردهی و قدرتمند کردن میوه
Bio heaven 500ml
Bio heaven 250ml

Bio grow 10L : استعلام بگیرید
Bio grow 5L
Bio grow 1L
Bio grow 500ml
Bio grow 250ml

Fish mix 10L: استعلام بگیرید
Fish mix 5L کود ماهی و جلبک
Fish mix 1L
Fish mix 500ml

Bio bloom 10L: استعلام بگیرید
Bio bloom 5L کود‌گلدهی
Bio bloom 1L
Bio bloom 500ml
Bio bloom 250ml

Top max 10L: استعلام بگیرید
Top max 5L
Top max 1L کود عطر و طعم
Top max 500ml
Top max 250ml

Algamic 10L: استعلام بگیرید
Algamic 5L
Algamic 1L
Algamic 500ml
Algamic 250ml

Activera 10 L:استعلام بگیرید
Activera 5L
Activera 1L کود سیستم ایمنی گیاه
Activera 500ml
Activera 250ml

Root juice 10L: استعلام بگیرید
Root juice 5L
Root juice 1L
Root juice 500ml کود ‌ریشه
Root juice 250ml

Ph up 5L
Ph up 1L
Ph up 500ml

Ph down 5L
Ph down 1L
Ph up down 250ml

Calmag 5L:استعلام بگیرید
Calmag 1L
Calmag 500ml

Starter packs

Indoor pack
Out door pack
Stimulant pack
Hydro pack

PRE-MIX خاک
AL mix 50L
Light mix 50L

Microbes 150g میکروب‌همزیست گیاه

Leafcoat 1L ضد استرس اسپری
Leaf coat 500ml
_______

Grotek کانادا

Long, short, grow, hybrid :
125g
500g
1 kg استعلام بگیرید
2.5 kg

Booster

Calcium 500g

Bio Grow

Bio Bloom

Bio Enhancer

Kick start 1L
Black pearl 900ml
Solotek grow 500ml

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

کامیاب، این آگهی را اولین بار ۴ ماه پیش ثبت کرده ... و ۳ ماه پیش به روز شده.

کامیاب
کامیاب
آگهی: کود بایوبیز اسپانیا، کود گروتک کانادا
کامیاب