برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت پیشگامان

گاردریل اصفهان

گاردريل اصفهان

تولید گاردریل جاده مطابق استاندارد وزارت راه و ترابری
کلیه متعلقات شامل :
پایه گاردریل ( تیر آهن 12 طول 1.5 متر )
ضربه گیر
پیچ و مهره و واشر
سر سپری
همگی به صورت گالوانیزه گرم
09138333011
03136633988
www.iranpmg.ir
اصفهان
شرکت پیشگامان

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت پیشگامان، از ۱۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۱ روز پیش به روز شده.

شرکت پیشگامان
شرکت پیشگامان
آگهی: گاردریل اصفهان
شرکت پیشگامان