برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
ماشین سازی ملکی

تعمیرات گیوتین,تعمیرکارگیوتین,تعمیرات خمکن, تعمیرکار

تعميرات گيوتين,تعميركارگيوتين,تعميرات خمكن, تعميركار

1
ماشین سازی ملکی
سازنده گیوتین
ساخت گیوتین
تولیدکننده گیوتین
تعمیرکننده گیوتین
تعمیرات گیوتین
تعمیرکار گیوتین

سازنده خم کن
ساخت خم کن
تولیدکننده خم کن
تعمیرکننده خم کن
تعمیرات خم کن
تعمیرکار خم کن

سازنده پرس برک
ساخت پرس برک
تولیدکننده پرس برک
تعمیرکننده پرس برک
تعمیرات پرس برک
تعمیرکار پرس برک

سازنده خمکن
ساخت خمکن
تولیدکننده خمکن
تعمیرکننده خمکن
تعمیرات خمکن
تعمیرکار خمکن

10 10 25 55 021
20 83 112 0912

تهران شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان 17 کاوه پلاک 2

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

ماشین سازی ملکی، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

ماشین سازی ملکی
ماشین سازی ملکی
آگهی: تعمیرات گیوتین,تعمیرکارگیوتین,تعمیرات خمکن, تعمیرکار
ماشین سازی ملکی