برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
peymanmoghadam

ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – مح

ساخت و توليد محلولهاي استاندارد نرمال (تيترازولها – مح

ریاست محترم واحد بازرگانی، تدارکات و امور تامین کالا / بخش فنی
ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – محلولهای استاندارد تیتراسیون) و معرفهای آنالیز شیمیائی
(Chemical Reagents) و همچنین محلولهای کالیبراسیون و استاندارد سازی در آزمایشگاها کاری بسیار پرهزینه , سخت و وقت‌گیر است که همیشه نیز نتیجة مطلوب و دقت کافی را به همراه نخواهد داشت. این شرکت با نزدیک به 3 دهه تجربه در تولید محلولهای استاندارد، معرفهای شیمیائی و محلولهای کالیبراسیون آمادگی کامل خود را جهت ارائه محلولهای مذکور اعلام می‌نماید. لذا خواهشمندیم اقلام مورد نیازتان را به این شرکت اعلام فرمائید تا در اسرع وقت نسبت به ارسال پیشنهاد فنی و استعلام قیمت کالا اقدام گردد.
به پیوست لیست اقلام قابل تولید ارائه میگردد.
Laboratory Standard solution – Titrisol'S))
(READT TO USE SOLUTIONS)
ردیف نام محصول Product Name Normality Package
1 استیک اسید Acetic acid (Glacial) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
2 آدپیک اسید Adipic acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
3 آلومینیوم کلراید Aluminum chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
4 آلومینیوم نیترات Aluminum nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
5 آلومینیوم سولفات Aluminum sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
6 آمونیوم استات Ammonium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
7 آمونیوم کربنات Ammonium carbonate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
8 آمونیوم کلراید Ammonium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
9 آمونیوم هیدروکساید Ammonium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
10 آمونیوم نیترات Ammonium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
11 آمونیوم اگزالات Ammonium oxalate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
12 آمونیوم سولفات Ammonium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
13 آمونیوم تیوسیانات Ammonium thiocyanate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 100 0CC
14 آنتیموان تری کلراید Antimony trichloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 100 0CC
15 آنتیموان پنتاکلراید Antimony pent chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
16 باریم استات Barium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
17 باریم کلراید Barium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
18 باریم هیدروکساید Barium Hydroxide (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000C C
19 باریم نیترات Barium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
20 بنزوئیک اسید Benzoic Acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
21 بیسموت کلراید Bismuth chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
22 بیسموت نیترات Bismuth nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
23 برم Bromine (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
24 کادمیوم کلراید Cadmium chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
25 کادمیوم نیترات Cadmium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
26 کادمیوم سولفات Cadmium Sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
27 کلسیم استات Calcium Acetate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
28 کلسیم کلراید Calcium Chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
29 کلسیم نیترات Calcium Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
30 سریک آمونیوم سولفات ‍Ceric Ammonium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
31 سریک آمونیوم نیترات Ceric ammonium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
32 سریم سولفات Cerium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
33 کلرو پلاتینیک اسید Chloroplatinic acid (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
34 کرومیوم نیترات Chromium nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
35 کرومیوم سولفات Chromium sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
36 کبالت کلراید Cobalt chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
37 کبالت نیترات Cobalt nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
38 کبالت سولفات Cobalt sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
39 نیترات مس Copper Nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
40 کلرید مس Copper chloride (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
41 سولفات مس Copper sulfate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
42 آتیلن دی آمین E.D.T.A (2Na) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
43 سولفات آهن (II) Ferrous sulfate (II) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
44 نیترات آهن Ferric nitrate (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
45 سولفات آهن (III) Ferric sulfate (III) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
46 فریک آمونیوم سولفات (III) Ferric ammonium sulfate (III) (1N,0/1N,0/01N,0/001N,…) 1000CC
47 فلئوبوریک

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

peymanmoghadam، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ روز پیش به روز شده.

peymanmoghadam
peymanmoghadam
آگهی: ساخت و تولید محلولهای استاندارد نرمال (تیترازولها – مح
peymanmoghadam