برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
PETROCSC

Sale Caustic Soda Flake99 and Liquid50

Sale Caustic Soda Flake99% and Liquid50%

🟡 Caustic Soda Flakes 99%
🟡 Caustic Soda Liquid 50%

🏷️ At least 20 USD/MT below the market 🚚 Available for immediate loading

Are ready to export :

Contact us to register your information in our customers bank :

Whats_app number : +989910686153

https://lnkd.in/ery6vVpq
https://lnkd.in/ehAbtPm5 https://lnkd.in/eCHDQEBh:
https://lnkd.in/eQBewVR4

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

PETROCSC، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ هفته پیش به روز شده.

PETROCSC
PETROCSC
آگهی: Sale Caustic Soda Flake99 and Liquid50
PETROCSC