برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت زیست آزما

فروش انواع محصولات نانو مواد در ایران - usnano

فروش انواع محصولات نانو مواد در ايران - usnano

شرکت دانش‌بنیان زیست آزما
فروش انواع محصولات نانو مواد در ایران - usnano
نانوگرافن اکساید چند لایه (3-5 لایه)
نانوگرافن (Nanoplatelets Grade
کربن نانوتیوب (MWCNT)
کربن نانوتیوب (MWCNT-OH)
کربن نانوتیوب (MWCNT-COOH)
کربن نانوتیوب (MWCNT-NH2) ،
نانو گرافن اکساید تک لایه (Water Dispersion)
نانو گرافن اکساید (محلول در الکل)، 12- نانوکلی (Closite
نانوگرافن
نانو گرافن اکساید
کربن نانو تیوب
نانو گرافن اکساید
نانو کلوئید گرافن اکساید
نانو گرافن (محلول در الکل و زایلن)
فیلم نانو گرافن اکساید،
نانو گرافن کربوکسیل دار (Graphene-COOH)،
نانو پودر گرافن هیدروکسیل دار (Graphene-OH)
نانو پودر گرافن آمین دار (Graphene-NH2)
نانو پودر گرافن اکساید (Graphene Oxide)
نانو پودر گرافیت (Graphite)
نانو پودر کربید تنگستن
نانو پودر لوله¬های کربنی
نانو نقره کلوئیدی 4000
نانو کلوئید نقره 1000
نانو کلوئید نقره 2000
نانو اکسید آهن (Fe2O3)
نانو اکسید مس
نانو نقره
نانوکلی (Closite 20A)
نانوکلی (Closite 5A)
نانوکلی (Na+)
نانوکلی (مونتموریلونیت اصلاح شده)
نانوکلی (Bentonite)
نانو (Closite 15A)
نانو اکسید روی(ZnO)
نانو اکسید تیتانیوم (روتایل)
نانو اکسید تیتانیوم (آناتاس)
پودر اکسید سیلیسیوم
نانو اکسید آلومینیوم (آلفا)
نانو اکسید آلومینیوم (گاما)
نانو کلوئید اکسید آلومینیوم
نانو کلوئید اکسید روی
نانو اکسید روی
نانو نقره (آنتی باکتریال)
نانو اکسید سیلیسیوم
نانو کلوئید سیلوکسان
نانو مواد آنتی باکتریال
نانو کربنات کلسیم
کربن نانو تیوب تک دیواره
نانو پودر اکسید آهن Nano Fe3O4
Nano Fe2O3
نانو اکسید منیزیم
نانو کربید سیلیسیوم
نانو اکسید کبالت
نانو اکسید کبالت
نانو اکسید تنگستن
نانو اکسید زیرکونیوم
نانو نیترید آلومینیوم
میله کربید تنگستن
نانو کربید تیتانیوم
نانو کربید زیرکونیوم
نانو دی سولفید تنگستن
نانو نیترید تیتانیوم
نانو نیترید زیرکونیوم
نانو اسپینل آلومینات منیزیم
نانو اکسید وانادیم
نانو اکسید منگنز
نانو اکسید مولیبدن
نانو کربید بور
نانو کیتوسان
نانو اکسید کروم Nano Cr2O3
نانو اکسید کبالت Nano Co3O4
نانو اکسید کبالت Nano Co2O3
نانو کربید وانادیوم
نانو اکسید قلع
نانو سلنیوم
نانو کلوئید سلنیوم
نانو اکسید نیکل
نانو فیبر کربنی

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت زیست آزما، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ هفته پیش به روز شده.

شرکت زیست آزما
شرکت زیست آزما
آگهی: فروش انواع محصولات نانو مواد در ایران - usnano
شرکت زیست آزما