برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
داتیس شیمی نوین صنعت

فروش کلوخه روی کم عیار و عیار متوسط

کلوخه سنگ اکسید روی
با 10 - 15 درصد اکسید روی

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

داتیس شیمی نوین صنعت، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۱۱ ماه پیش به روز شده.

داتیس شیمی نوین صنعت
داتیس شیمی نوین صنعت
آگهی: فروش کلوخه روی کم عیار و عیار متوسط
داتیس شیمی نوین صنعت