برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
رضاحیدری (آسو شیمی)

فروش HF ایرانی و چینی هیدروفلوریک اسید

تامین مواد شیمیایی از انبارهای شورآباد تهران
فروش HF ایرانی به صورت گالن های 25کیلوگرمی
فروش به صورت عمده و جزئی
قیمت به روز HF ایرانی و چینی
فروش اسید هیدرو فلوئوریک
قیمت هیدرو فلوئوریک اسید

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

رضاحیدری (آسو شیمی)، این آگهی را اولین بار ۴ ماه پیش ثبت کرده ... و ۴ روز پیش به روز شده.

رضاحیدری (آسو شیمی)
رضاحیدری (آسو شیمی)
آگهی: فروش HF ایرانی و چینی هیدروفلوریک اسید
رضاحیدری (آسو شیمی)