برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
صنایع شیمیایی اسپوتا

سولفات منیزیم و نیترات کلسیم ممتاز

سولفات منيزيم و نيترات كلسيم ممتاز

09120795905
02191010732
09333609505
شرکت اسپوتا شیمی تولید کننده سولفات منیزیم یک ترکیب شیمیایی سفید رنگ عمده کااربرد سولفات منیزیم در صنایع کشاورزی و پزشگی و .. است
نیترات کلسیم به صورت گرانول های خاکستری روشن بسیار جاذب رطوبت که عمده کاربرد نیترات کلسیم در تهیه کود تصفیه اب ومواد منفرجه میباشد

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

صنایع شیمیایی اسپوتا، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۵ روز پیش به روز شده.

صنایع شیمیایی اسپوتا
صنایع شیمیایی اسپوتا
آگهی: سولفات منیزیم و نیترات کلسیم ممتاز
صنایع شیمیایی اسپوتا