برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
پارتاک

فوق روان کننده بتن پارتاک

فوق روان كننده بتن پارتاك

فوق روان کننده های تولیدی پارتاک شامل محصولات زیر می باشد:
فوق روان کننده و کاهنده قوی آب برای مقاومت های مطلوب
فوق روان کننده و کاهنده قوی آب برای مقاومت های بالا
فوق روان کننده با خاصیت حفظ اسلامپ مطلوب
فوق روان کننده با خاصیت حفظ اسلامپ بالا
فوق روان کننده با توانایی کسب مقاومت بالا در سنین اولیه
فوق روان کننده با مقاومت بالا برای قطعات پیش ساخته بتنی

pce.ir

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

پارتاک، این آگهی را اولین بار ۴ ماه پیش ثبت کرده ... و ۳ ماه پیش به روز شده.

پارتاک
پارتاک
آگهی: فوق روان کننده بتن پارتاک
پارتاک