برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا

فروش پلی ال Polyol

فروش پلي ال Polyol

بازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا
فروش مواد پلی یورتان ساندویچ پانل
فروش و تامین پلیول گاز خورده و گاز نخورده
تامین کننده پلی ال سیکلو پنتانی
پلیول ابرگرم و اسفنج، کاسموس ، دابکو ، سیلیکون
پلیول معمولی ، 10 درصد، 25 درصد و 43 درصد
فروش پلی ال فوم سرد، فوم فیلتر هوا
فروش پلی ال چسب پلی یورتان
فروش رزین و هاردنر پلی اورتان فوم اسپری
فروش رزین و هاردنر پلی یورتان تزریق دور لوله
تامین مواد اولیه فوم چوب
خرید و فروش ایزوسیانات MDI ایرانی کارون KP200
فروش هاردنر پلی یورتان وانهووا چین PM200
فروش هاردنر پلی یورتان کومهو کره M200
فروش هاردنر پلی یورتان BASF آلمان ISOPMDI 92140
فروش پلی یورتان یخچال های خانگی و فریزر
فروش پلی یورتان یخچال فروشگاهی
فروش عایق پلی اورتان یخچال فریزر
فروش عایق پلی یورتان یخچال صنعتی
فروش پلی ال و ایزوسیانات یخچال ویترینی
فروش پلی ال و هاردنر پلی یورتان یخچال پرده هوا
فروش پلیول آبگرمکن
پلی یورتان آبگرمکن برقی
پلی اورتان آبگرمکن خورشیدی
عایق آبگرمکن ایستاده
فوم آبسردکن
گاز سیکلوپنتان C5
فروشنده پلی ال ابرگرم و اسفنج
فروش گاز R 141 b
اسید فرمیک
پرکلر (پرکلرواتیلن اینووی فرانسه)
متیلن کلراید
گاز R 134a
گاز R 410 a
گاز R 407 c
گاز R 404 a
'گاز R 22
فروش روغن کرچک
فروش روغن DOP
فروش متیلن کلراید
کاتالیست DBTL
کاتالیست DMCHA
حلال DMF دی‌متیل فرم‌آمید - Dimethylformamide

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ روز پیش به روز شده.

شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا
شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا
آگهی: فروش پلی ال Polyol
شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا