برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی سامه

گلیسیرین ومونوگلیسیرید و مالتو دکسترین

گليسيرين  ومونوگليسيريد و مالتو دكسترين

شیمیای تک بزرگترین واردکننده گلیسیرین خوراکی و دارویی و مونوگلیسیرید و مالتو دکسترین و کلر قرصی انزیم دار کانادایی و چینی و تری سدیم سیترات و دی استات سدیم و اسید فوماریک و سیترات پتاسیم و ایزوپروپیل الکل و گلایسین و تری سدیم سیترات و ادتا دو سدیم و ادتا چهار سدیم و مالتو دکسترین و مونوپتاسیم فسفات و کلسیم کلراید دارویی و کافور و تری سدیم سیترات و مونو دی گلیسیرید یا مونوگلیسیرید یا جی ام اس و سوربیتول پودری تتراپتاسیم پیروفسفات و بنزوات سدیم و سی ام سی و کازئینات سدیم و رنگ کارامل پودری و کازئینات سدیم و کلسیم پروپیونات و سدیم پروپیونات و ادتا دو سدیم و ادتا چهار سدیم و سی ام سی و کربوکسی متیل سلولز و اس ال اس و سدیم لوریل سولفات و گلوتومات سدیم و گلوکنات سدیم و اسید فسفریک و ادتا دو سدیم و ادتا چهار سدیم و تری سدیم فسفات خوراکی و و پروپیونات سدیم و سیانور سدیم میباشد.
سایر اقلام وارداتی اینشرکت عبارتند از
ادتا دو سدیم
ادتا چهار سدیم
جوش شیرین
دکستروز ابدار وپودری
اسیدسیتریک
اسیدلاکتیک
اس ال اس
اسیدفسفریک
هیدروکسید پتاسیم
کربنات پتاسیم
پرکلرو اتیلن
سولفات منگنز چینی
سیترات سدیم
هیدروکسید پتاس
کربنات پتاس
تری سدیم فسفات ساندیا
هگزامتافسفات ساندیا
تری پلی فسفات ساندیا
کالیفن ww
روغن کرچ هندی 200 کیلویی
سویا لستین
جوش شیرین چینی
چوش شیرین ایرانی
پلی آلومینیوم کلراید
اسید سالیسیلیک
پرکلرواتیلن
نشادور
آمونیوم کلراید
گلیسیرین مالزی
اسید استئاریک
پارافین هندی
لاتکس
صابون مول 10
متیلن کلراید
منتول
مونوپروپیلن گلایکول
تری سدیم فسفات خشک خوراکی
فنول کریستال کره چین تایوان
بیس فنل
سولفات روی خشک
اسید فسفریک چینی
اسید الئیک
هیدرازین
اسید سیتریک آبدار و خشک
سوربات پتاسیم
گوارگان عبدالقادر
گوارگام بیکول
مونوگلیسیرید
گزانتانگام
ایزوله سویا
اسید پیروفسفات
مونوسدیم گلوتومات
آسه سولفام
آسپارتام
لستین شیوام
لستین کشاو
لاکتات سدیم
اسید اسکربیک
کربنات پتاسیم آلمان
کربنات پتاسیم تایوان
کربنات پتاسیم فرانسه
هیدروکسید پتاسیم یونید کره
هیدروکسید پتاسیم چین
هیدروکسید پتاسیم فرانسه
هیدرازین
روغن کرچک
روغن بادام
اسید فرمیک
اسید اگزالیک
اسید سولفامیک
اسید بوریک
اسیدفسفریک
مونوآمونیوم فسفات
کرومیک
بی کرومات سدیم
نیتریت سدیم

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی سامه، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ روز پیش به روز شده.

شیمیایی سامه
شیمیایی سامه
آگهی: گلیسیرین ومونوگلیسیرید و مالتو دکسترین
شیمیایی سامه