برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
جهان کانی کربن
توان
1

انتراسیت-گرافیت کم سولفور و پرسولفور جهان کانی کربن

انتراسيت-گرافيت كم سولفور و پرسولفور جهان كانى كربن

شرکت جهان کانی کربن تولید کننده انتراسیت شهرک صنعتی
سایز ۲-۱۵ مواد فرار ۱۵خاکستر ۲گوگرد/۰۵رطوبت۵
سایز ۲-۱۵مواد فرار ۱۲خاکستر۱۲ گوگرد ۰/۵رطوبت۰
سایز ۰-۲مواد فرار۱۳خاکستر ۲۰گوگرد۰/۵رطوبت۰
سایز ۱-۲مواد فرار ۱۳خاکستر ۱۵گوگرد ۰/۵رطوبت۰
انتراسیت کلسینه با کربن ۹۵
گرافیت کم سولفور چینیGPC
گرافیت پر سولفور ترکمنCPC

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

جهان کانی کربن، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است ...

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

جهان کانی کربن
جهان کانی کربن
آگهی: انتراسیت-گرافیت کم سولفور و پرسولفور جهان کانی کربن
جهان کانی کربن