برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
علی نوعی

خریدار ضایعات مقوا چسبدار ؛ لیبل چاپی ؛ رول چسبدار

خريدار ضايعات مقوا چسبدار ؛ ليبل چاپي ؛ رول چسبدار

خریدار ضایعات کاغذ و مقوای چسبدار
خریدار ضایعات لیبل کاغذی
خریدار ضایعات لیبل مقوایی
خریدار چسبدار باطله
خریدار لیبل چاپی باطله
خریدار رول چسبدار
خریدار کاغذ پشت چسبدار رولی
خریدار پوشال چسبدار
خریدار پوشال لیبل ضایعاتی
خریدار هرگونه ضایعات چسبی ، رولی ، مقوایی ، کاغذی ...

09121010456

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

علی نوعی، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده ... و ۳ روز پیش به روز شده.

علی نوعی
علی نوعی
آگهی: خریدار ضایعات مقوا چسبدار ؛ لیبل چاپی ؛ رول چسبدار
علی نوعی