برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
محمد شاه پسندی

خرید و فروش ضایعات

خريد و فروش ضايعات

بهترین خریدار خاک قلع ،دلمه قلع،لجن قلع ،سیم لحیم 63%و..،اکسید قلع،خاک نرمه قلع،قلع شمش 63%،قلع 33%و...
خریدار بابیت پایه قلع و...

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

محمد شاه پسندی، این آگهی را اولین بار ۶ ماه پیش ثبت کرده ... و ۲ روز پیش به روز شده.

محمد شاه پسندی
محمد شاه پسندی
آگهی: خرید و فروش ضایعات
محمد شاه پسندی