برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
آقای نوری

خریدار ضایعات نایلون فروشگاها ،شرکتها ،کارخانه ها

خريدار ضايعات نايلون فروشگاها ،شركتها ،كارخانه ها

خریدار ضایعات نایلون فروشگاها ،شرکتها ،کارخانه ها و تولیدی ها


خریدار ضایعات نایلون های پالتی، فروشگاهی ،حبابی و....

ترازو دیجیتالی
تسویه نقدی در محل
از تمامی نقاط تهران خرید داریم

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

آقای نوری، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده ... و ۹ ساعت پیش به روز شده.

آقای نوری
آقای نوری
آگهی: خریدار ضایعات نایلون فروشگاها ،شرکتها ،کارخانه ها
آقای نوری