برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری

خدمات آنادایز سخت آلومینیوم و آندایز تیتانیوم

خدمات آنادايز سخت آلومينيوم و آندايز تيتانيوم

آنودایزینگ کلیه قطعات آلومینیومی

آندایز تیتانیوم به روش فوق آب دوست و فوق آب گریز

آنادایز سخت

آنادایز کرومیک

آنادایز رنگی

آنادایز سفید

آنادایز معمولی

کروماته و آلوداین آلومینیوم

پولیش شیمیایی قطعات آلومینیومی

آنودایز مات و براق

تلفن :
66153057
66153058
66153038فکس


1145 802 0912
مهدی محمدی کارشناس مکانیک هواپیما

لینک کانال تلگرام :
https://telegram.me/anodizingaria


WWW.ANODIZINGARIA.COM
INFO@ANODIZINGARIA.COM

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری، از ۱۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۲ روز پیش به روز شده.

آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری
آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری
آگهی: خدمات آنادایز سخت آلومینیوم و آندایز تیتانیوم
آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری