برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
آبادگرموتور

الکتروموتور چینی

الكتروموتور چيني

توزیع انواع الکتروموتور و کالاهای صنعتی ، الکترموتور ایرانی ، الکتروموتور چینی و اروپایی.
الکتروموتور با پوسته چدنی و آلومینیمی
الکتروموتور پایه دار و فلنج دار
الکتروموتور 1400 دور - الکتروموتور 3000 دور - الکتروموتور 900 دور
گیربکس های صنعتی ، شافت مستقیم و مکعبی

www.abadgarmotors.ir

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

آبادگرموتور، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

آبادگرموتور
آبادگرموتور
آگهی: الکتروموتور چینی
آبادگرموتور