برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
پایش جوش

مجموعه کامل و بینظیر از الکترودهای ضد سایش و سخت کاری

مجموعه کامل و بینظیر از الکترودهای ضد سایش و سخت کاری hard facing
الکترود 1600V آما
الکترود ضد سایش و سخت کاری 6UM60 آسکایناک ترکیه فیلارک فیلیپین کیسول کره ایساب سوئد
الکترود 1UM300 فیلارک فیلیپین ایساب سوئد
الکترود 10UM60 فیلارک فیلیپین آسکایناک ترکیه ایساب سوئد
الکترود 10UM65 ایساب سوئد فیلارک فیلیپین
الکترود 7UM200-K فیلارک فیلیپین آسکایناک ترکیه
سیم حلقه ضد سایش ترکیه ای
الکترود استیل ضد سایش ایساب سوئد بهلر آلمان فیلارک فیلیپین

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

پایش جوش، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۱۳ ساعت پیش به روز شده.

پایش جوش
پایش جوش
آگهی: مجموعه کامل و بینظیر از الکترودهای ضد سایش و سخت کاری
پایش جوش