برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
کدکن مبین سازه

قیمت تایل آلومینیومی گریلیوم قیمت دامپا

قيمت تايل آلومينيومي گريليوم قيمت دامپا

شرکت کدکن مبین سازه تولید و نصب انواع سقف کاذب آلومینیومی چراغ 60*60 توکار چراغ 60*60 روکار و کف کاذب فولادی و کف کاذب آلومینیومی مخصوص اتاق سرور را انجام میدهد.
فروش گریلیوم
قیمت گریلیوم
دامپا آلومینیومی
قیمت دامپا
فروش تایل آلومینیومی
قیمت تایل آلومینیومی ضخامت 0.5 میلیمتر رنگ پودری الکترو استاتیک 2.98.000 ریال (1401/12/28)
قیمت تایل آلومینیومی ضخامت 0.6 میلیمتر رنگ پودری الکترو استاتیک (1402/01/28) 3.200.000

لیست قیمت تایل آلومینیومی
قیمت کف کاذب فولادی هر متر مربع 20.600.000ریال
تولید چراغ سقفی چراغ 60*60 60 60 توکار و روکار مخصوص سقف آرمسترانگ 60*60 30*30 60*120
محصولات شرکت (کدکن مبین سازه) قیمت های حدودی مصالح سقف کاذب در سال 98 در تهران به شرح زیر اعلام می گردد.
1- تهیه و نصب سقف کاذب دامپا آلومینیومی 10سانتیمتر بدون سوراخ هر مترمربع 2.500.000 ریال
2- تهیه و نصب سقف کاذب دامپا آلومینیومی10سانتیمتر سوراخدار N2 هر مترمربع 2.650.000 ریال
3- تهیه و نصب سقف کاذب دامپا آلومینیومی10سانتیمتر سوراخدار N1 هر مترمربع 2.750.000 ریال
5- تهیه و نصب سقف کاذب لوکسالون R84 بدون مغزی معکوس هر مترمربع3.200.000 ریال
6- تهیه و نصب سقف کاذب لوکسالون R84 با مغزی معکوس هر مترمربع 3.225.000 ریال
7-
8- تهیه و نصب سقف کاذب 60×60 با تایل آلومینیومی بدون سوراخ به ضخامت 7/0 هر مترمربع 2.800.000 ریال
10- تهیه و نصب سقف مشبک 60×60 با زیرسازی مخفی هر مترمربع 2.700.000 ریال
12- تهیه و نصب سقف کاذب با ورق پانچ متال و پروفیل مربوطه (بدون آهنکشی) از ورق 7/0 میلیمتر از قرار هر مترمربع 5.500.000 ریال
15- تهیه و نصب سقف کاذب از ورق کامپوزیت 3 میلیمتربا پروفیل H هر مترمربع 2،100,000ریال (بدون آهنکشی)
18- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم 13.5*13.5 هر مترمربع 4.250.000 ریال
19- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم 5×10×10 هر مترمربع 4.585.000 ریال.
22- تهیه و نصب سقف کاذب لوور آلومینومی 9.5*2.5 با گام 15 بارنگ سفید هر مترمربع 12.250.000 ریال
26- تهیه و نصب سقف بافل 20×40×40 سانتیمتر هر مترمربع 2,150,000 ریال
32- به قیمت های فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

مدیر فروش: افشین
-22871673-22856574-22224553 -
www.kadkanco.com
باتقدیم احترام
شرکت کدکن مبین سازه

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

کدکن مبین سازه، از ۱۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۴ روز پیش به روز شده.

کدکن مبین سازه
کدکن مبین سازه
آگهی: قیمت تایل آلومینیومی گریلیوم قیمت دامپا
کدکن مبین سازه