برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت نقشه برداری سایه طرح

نقشه برداری و کارشناس دادگستری در امور ثبتی

نقشه برداري و كارشناس دادگستري در امور ثبتي

۱-نقشه برداری و GPS شمیم وتفکیک و پیاده سازی زمینهای زراعی - باغ -ویلا-اپارتمان و تایید کارشناس دادگستری
۲-تهیه نقشه های UTM و تک خط و کادر جهت شهرداری و تایید کارشناس دادگستری
۳-تهیه نقشه های ۱/۲۰۰۰ همراه با مهر کارشناس دادگستری
۴-تهیه نقشه ازبیلت و توپوگرافی
۵-کلیه خدمات نقشه برداری در سراسر ایران

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت نقشه برداری سایه طرح، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۳ هفته پیش به روز شده.

شرکت نقشه برداری سایه طرح
شرکت نقشه برداری سایه طرح
آگهی: نقشه برداری و کارشناس دادگستری در امور ثبتی
شرکت نقشه برداری سایه طرح