برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
بازرگانی خاموشی

صادرات به عراق

صادرات به عراق

بنام خالق موقعیتهای ناب ( عزیزان توجه بفرمایید به علت مشکلاتی که اخیرأدرکشورعراق پیش امده وخریدنقدی نکردن تجارعراقی این بازرگانی تمهیدات جدیدی اندیشیده است وهمچنین بازارفروش عمده محصولات شماراهم درعراق وهم درداخل کشورفراهم کرده است بازرگانی خاموشی دربزرگترین بازارچه صاراتی کشور (مرز پرویزخان قصرشیرین) وخسروی اماده خدمت رسانی به شما عزیزان جهت صادرات به عراق وشمال عراق درموارد زیرمیباشد.
فروش گازوئیل D2 به کردستان عراق
وافغانستان
فروش بنزین اکتان بالا به کردستان عراق
فروش جو وارد روسی جهت صادرات به اقلیم
1-ترخیص کالا
2-مشاوره درزمینه صادرات وواردات
3-خرید محصولات صادراتی
4-بازاریابی محصولات شما درعراق
5-فروش مازوت صادرات گازوئیل وفروش گازوئیل صادراتی
6-دریافت نمایندگی
7-خریدسیمان صادراتی باتناژبالا
8-خریدکاشی سرامیک وسنگ
9-پذیرش سرمایه گزارجهت صادرات وتاسیس کارخانه وشرکت درکردستان عراق
۱۰-خریدار وفروشنده بنزین
مابایک تیم فعال وکارازموده ویک تیم متعهددرایران و
باسابقه همکاری درخشان بابیش ازدهها شرکت معتبر وبازاریابهای حرفه ای وباتجربه درکشورعراق وداشتن نمایشگاه کاشی سرامیک درشهرتجاری کلار عراق ودر اختیار داشتن بیش ازدهها دستگاه کامیون درکشورعراق وترخیص کار عراقی موفقیت شمارا بایاری خداوندتضمین میکنیم.
دفترمرزی:قصرشیرین بازارچه پرویزخان روبه روی بانک ملت غرفه84 : 08342484174
مدیریت: 09121958559
منتظرتماس شماهستیم. یاحق

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

بازرگانی خاموشی، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۴ روز پیش به روز شده.

بازرگانی خاموشی
بازرگانی خاموشی
آگهی: صادرات به عراق
بازرگانی خاموشی