برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
محمد نصیری نژاد

مهندس نقشه بردار(عضو رسمی نظام مهندسی)

مهندس نقشه بردار(عضو رسمي نظام مهندسي)

مانیتورینگ(رفتار نگاری) و پایش گودبرداری توسط مهندسین مجرب با دستگاههای مدرن نقشه برداری.
گزارش دقیق حرکتهای دیواره های گود و ساختمان های مجاور.

کنترل شاغولی دیوارههای گود

محاسبه حجم عملیات خاکی

پیاده سازی بیس پلیت های ساختمانی وفوندانسیون و ستون ها و دیواره ها و کنترل شاغولی ان

تهیه نقشه توپوگرافی ومسطحاتی

تهیه نقشه از وضع موجود زمین و ملک شما

برداشت و تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی

برکف ,برداشت زمین و پیاده نمودن اکس ستون...
تفکیک زمین

تهیه نقشه کاداستر و ملکی و تفکیک اراضی و تهیه نقشه در اسرع وقت....

هدایت دقیق عملیات نصب تجهیزات صنعتی

تهیه نقشه های املاک فاقد سند (ماده 147)

انجام پروژه های شرکتی به صورت قراردادی وپیمانکاری

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

محمد نصیری نژاد، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۹ سال پیش ثبت کرده ... و ۱۲ ساعت پیش به روز شده.

محمد نصیری نژاد
محمد نصیری نژاد
آگهی: مهندس نقشه بردار(عضو رسمی نظام مهندسی)
محمد نصیری نژاد