برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت اسان برش پاسارگاد

برش اسفالت حفاری کانال .ترانچر شیارزنی

برش اسفالت حفاري كانال .ترانچر شيارزني

برش وحفاری اسفالت وکانال درعرض های 7 الی 14 وتا عمق 50 سانتی متر همراه با تخلیه کانال جهت لوله گذاری فیبر نوری.اب.برق گاز.مخابرات با بروزترین ماشین الات.
شیارزنی .
کاتر زنی.
برش اسفالت

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت اسان برش پاسارگاد، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ روز پیش به روز شده.

شرکت اسان برش پاسارگاد
شرکت اسان برش پاسارگاد
آگهی: برش اسفالت حفاری کانال .ترانچر شیارزنی
شرکت اسان برش پاسارگاد