برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
دکتر باهری

نقشه برداری ماده 147

نقشه برداري ماده 147

شرکت مهندسین شهر سازان:انجام کلیه امور نقشه برداری و کرایه دوربین توتال با اپراتور-- نقشه برداری کارگاهی, صنعتی ,ساختمانی ,کشاورزی , آموزش دوربین توتال و کلیه نرم افزارهای کاربردی نقشه برداری با قیمتی استثنایی و مناقصه ای نقشه برداری ثبتی، کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی راه ساختمان ، نقشه برداری و اطلاعات مکانی ، مانیتورینگ، پیاده سازی آکس ستون، پیاده سازی نما، برداشت سه بعدی نما
مدیر: دکتر امین باهری« پژوهشگر دکتری شهرسازی» ، مهندس نادر باهری کارشناس ارشد عمران - سازه

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

دکتر باهری، از ۱۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۳ ماه پیش به روز شده.

دکتر باهری
دکتر باهری
آگهی: نقشه برداری ماده 147
دکتر باهری