برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
محسن انصاری

تدریس خصوصی و گروهی دروس حقوقی

تدریس خصوصی وگروهی انلاین وحضوری دروس حقوقی
تدریس خصوصی جامع کلیه دروس حقوقی دوره کارشناسی حقوق ،فقه و مبانی حقوق اسلامی ،
تدریس خصوصی جامع کلیه دروس تخصصی رشته حقوق خصوصی ،حزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل ،حقوق عمومی ،حقوق تجارت بین الملل و حقوق ثبت ،حقوق مالکیت فکری حقوق بشر ،حقوق اقتصادی ،.....حقوق نفت و گاز ...

تدریس خصوصی دروس حقوقی :
حقوق مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی
ایین دادرسی کیفری
ایین دادرسی مدنی
اجرای احکام مدنی
اجرای احکام کیفری
حقوق اداری
حقوق اساسی
مقدمه علم حقوق
جرم شناسی
ادله اثبات دعوا
اصول فقه
قواعد فقه
متون فقه
متون حقوقی به زبان انگلیسی
حقوق بین الملل خصوصی
داوری های بین المللی
حقوق بشر
حقوق هوایی
حقوق دریایی
رویه قضائی
حقوق تطبیقی
حقوق مالکیت فکری
حقوق تجارت بین الملل
حقوق جزای بین الملل
نقد و نگارش ارای قضایی
عربی عمومی
ایات الاحکام
اصطلاحات حقوقی به زبان عربی
کیفر شناسی
فلسفه حقوق
تاریخ حقوق
حقوق سازمان های بین المللی
علم اقتصاد
حقوق کار
حقوق بشر در اسلام
ایبن نگارش حقوقی
حقوق قراردادها
انگلیسی عمومی
مالیه عمومی
حقوق شرکتهای تجاری
حقوق بین الملل اقتصادی ....
پزشکی قانونی
سیاست جنایی
جرم شناسی نظری و کاربردی
جامعه شناسی حقوقی ...
ادله اثبات جرم و اتهام
ایبن نگارش حقوقی
کار تحقیقی یک و دو
اصول پژوهش حقوقی
متون فقه جزایی
متون فقه حقوقی و مدنی و معاملات
فقه الجهاد و امر به معروف و نهی از منکر
جرایم اقتصادی
حقوق قرارداد ها
حقوق بانکی
حقوق سایبری و فضای مجازی
..روش تحقیق در علم و دانش حقوق
حقوق اسناد تجاری ...
داوری داخلی و بین المللی
امور حسبی
قواعد فقه مدنی ،جزایی ،قضایی،سیاسی ،..
حقوق قراردادهای نوین
حقوق تجارت الکترونیک
حقوق فضای مجازی
داوری های بین المللی
سازمان های بین المللی
حقوق بین الملل عمومی یک و دو و سه
حقوق اساسی یک دو سه
حقوق اداری یک و دو
کیفر شناسی علم اداره زندان ها
کلیات حقوق جزا
حقوق بشر در اسلام
پیشگیری از جرم
اصول و فنون قانون گذاری
بزهکاری اطفال و نوجوانان
پلیس علمی کشف جرایم
حقوق رسانه
حقوق محیط زیست
حقوق مالکیت فکری
روش پژوهش و تحقیق در علم حقوق
حقوق ثبت
متون فقه یک تا چهار
متون حقوقی به زبان انگلیسی یک تا چهار

09192138487

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

محسن انصاری، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۱ روز پیش به روز شده.

محسن انصاری
محسن انصاری
آگهی: تدریس خصوصی و گروهی دروس حقوقی
محسن انصاری