برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
مهندس پیمان مقدم
توان
1

مقاومت ترمز چیست - مقاومت ترمز درایو - سنسور حد

/ 5
مقاومت ترمز چيست - مقاومت ترمز درايو - سنسور حد
انکودر موتور
سنسور حد
نویز فیلتر
مقاومت ترمز

بازرگانی پیمان الکتریک به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مشاوره و فروش انواع مقاومت ها در اهم و توان های مختلف در ایران می تواند شما را در تهیه ی انواع مقاومت ها یاری نماید.
مقاومت ترمز
مقاومت ترمز درایو
مقاومت ترمز چیست
همچنین امکان تولید انواع مقاومت ترمز در رنج های مختلف امکان پذیر می باشد.
خواهش مند است در صورت نیاز به هر نوع مقاومت و مشاوره با شماره تماس های زیرتماس حاصل فرمایید:
33993009-021 // 33993055-021
برخی از مقاومت های ترمز قابل ارائه عبارتند از:
600 Ω / 150 W
300 Ω / 300 W
200 Ω / 400 W
130 Ω / 600 W
85 Ω / 1000 W
60 Ω / 1200 W
40 Ω / 2000 W
30 Ω / 2400 W
20 Ω / 3600 W
20 Ω / 3600 W
16.9 Ω / 6400 W
16.9 Ω / 6400 W
11.4 Ω / 9600 W
11.4 Ω / 9600 W
8.4 Ω / 12800 W
4.5 Ω / 15000 W
3.5 Ω / 17000 W
3 Ω / 20000 W
2.5 Ω / 25000 W
2 Ω / 30000 W
2 Ω / 30000 W
1.5 Ω / 40000 W
1 Ω / 60000 W
1 Ω / 60000 W
600 Ω / 150 W
300 Ω / 300 W
200 Ω / 400 W
130 Ω / 600 W
85 Ω / 1000 W
60 Ω / 1200 W
40 Ω / 2000 W
30 Ω / 2400 W
20 Ω / 3600 W
20 Ω / 3600 W
16.9 Ω / 6400 W
16.9 Ω / 6400 W
11.4 Ω / 9600 W
11.4 Ω / 9600 W
8.4 Ω / 12800 W
4.5 Ω / 15000 W
3.5 Ω / 17000 W
3 Ω / 20000 W
2.5 Ω / 25000 W
2 Ω / 30000 W
2 Ω / 30000 W
1.5 Ω / 40000 W
1 Ω / 60000 W
1 Ω / 60000 W

AC Drive DB Brake Resistor 1.5 Ohm 40000 W
مقاومت ترمز دینامیکی 1.5 اهم 40000 وات

AC Drive DB Resistor 1 Ohm 60000 W
مقاومت ترمز دینامیکی 1 اهم 60000 وات

AC Drive DB Resistor 11.4 Ohm 9600 W
مقاومت ترمز دینامیکی 11.4 اهم 9600 وات

AC Drive DB Resistor 120 Ohm 600 W
مقاومت ترمز دینامیکی 120 اهم 600 وات

AC Drive DB Resistor 1200 Ohm 100 W
مقاومت ترمز دینامیکی 1200 اهم 100 وات

AC Drive DB Resistor 130 Ohm 600 W
مقاومت ترمز دینامیکی 130 اهم 600 وات

AC Drive DB Resistor 150 Ohm 150 W
مقاومت ترمز دینامیکی 150 اهم 150 وات

AC Drive DB Resistor 16.9 Ohm 6400 W
مقاومت ترمز دینامیکی 16.9 اهم 6400 وات

AC Drive DB Resistor 2 Ohm 30000 W
مقاومت ترمز دینامیکی 2 اهم 30000 وات

AC Drive DB Resistor 2.5 Ohm 25000 W
مقاومت ترمز دینامیکی 2.5 اهم 25000 وات

AC Drive DB Resistor 20 Ohm 3600 W
مقاومت ترمز دینامیکی 20 اهم 3600 وات

AC Drive DB Resistor 200 Ohm 400 W
مقاومت ترمز دینامیکی 200 اهم 400 وات

AC Drive DB Resistor 3 Ohm 20000 W
مقاومت ترمز دینامیکی 3 اهم 20000 وات

AC Drive DB Resistor 3.5 Ohm 17000 W
مقاومت ترمز دینامیکی 3.5 اهم 17000 وات

AC Drive DB Resistor 30 Ohm 2400 W

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

مهندس پیمان مقدم، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است ...

این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

مهندس پیمان مقدم
مهندس پیمان مقدم
آگهی: مقاومت ترمز چیست - مقاومت ترمز درایو - سنسور حد
مهندس پیمان مقدم