برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی تک

اسید هاش اف وتری سدیم سیترات واسید سیتریک

اسيد هاش اف وتري سديم سيترات واسيد سيتريك

شیمیایی آراد کو بزرگترین وارد کننده و فروشنده اسید هاش اف چینی و آمونیوم بای فلوراید وتری سدیم سیترات و اسید سیتریک خشک و آبدار و سدیم ساخارین و اسید سولفامیک واسید اگزالیک واسید فرمیک و اس ال اس یا سدیم لوریل سولفات می باشد. سایر اقلام وارداتی اینشرکت عبارتند از:
وارد کننده سدیم ساخارین
وارد کننده سی ام سی
وارد کننده رنگ کارامل پودری
وارد کننده کافور
وارد کننده آمونیوم بای فلوراید
وارد کننده گلوکنات سدیم
وارد کننده نیتریت سدیم
وارد کننده گلایسین
وارد کننده مونو دی گلیسیرید
وارد کننده جی ام اس
وارد کننده سوربیتول پودری
وارد کننده تتراپتاسیم پیروفسفات
وارد کننده سوکرالوز دارویی
وارد کنندهآسپارتام پودر و گرانول
وارد کننده کافور
وارد کننده پروپیونات سدیم
وارد کننده پروپیونات کلسیم
وارد کننده تتراسدیم پیروفسفات
وارد کننده تتراپتاسیم پیروفسفات
وارد کننده ساخارین
وارد کننده اس ال اس
وارد کننده سدیم لوریل سولفات
وارد کننده و هیدروسولفیت سدیم
وارد کننده اسید لاکتیک
وارد کننده ادتا دو سدیم و ادتا چهار سدیم
وارد کننده سوربیتول پودری
وارد کننده تری سدیم فسفات خوراکی
وارد کننده گلایسین
وارد کننده اسید پیروفسفات
وارد کننده سدیم لوریل سولفات
وارد کننده دکستروز آبدار
وارد کننده سیانید سدیم
وارد کننده اسید سالیسیلات
وارد کننده پر سولفات آمونیوم
وارد کننده آمونیوم بی کربنات یا آمونیاک پودری
وارد کننده آمونیوم بای فلوراید
وارد کننده هیدروکسید پتاسیم کره
وارد کننده کربنات پتاس کره
مالتو دکسترین چینی
ادتا دو سدیم و چهار سدیم
مونوآمونیوم فسفات چینی
مونوپتاسیم فسفات چینی
هگزامتافسفات چینی
تری سدیم فسفات چینی
اس ال اس
سدیم لوریل سولفات
پک صنعتی
پلی آلومینیوم صنعتی
کارناواکس
بیزوکس
روغن کرچک
روغن نارگیل
تری سدیم فسفات خوراکی
مونوآمونیم فسفات
مونوپتاسیم فسفات
متیلن کلراید
ایزوپروپیل الکل

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی تک، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ ماه پیش به روز شده.

شیمیایی تک
شیمیایی تک
آگهی: اسید هاش اف وتری سدیم سیترات واسید سیتریک
شیمیایی تک