برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
طریقی

فروش رب اسپتیک

فروش رب اسپتيك

صادرات رب اسپتیک

فروش رب

آب تغلیظ شده گوجه درجه یک

رب گوجه با بریکس 38- 36

رب گوجه خالص بدون مواد جانبی

بدون نمک

بدون مواد نگهدارنده

 رب گوجه در کیسه های مخصوص پرشده و سپس در بشکه های اسپتیک قرار می گیرند.

در وزن 230 کیلوگرم

بشکه های فلزی آبی رنگ

بافت بسیار سفت و غلیظ

طبق آنالیز و استاندارد جهانی

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

طریقی، از ۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده ... و ۳ هفته پیش به روز شده.

طریقی
طریقی
آگهی: فروش رب اسپتیک
طریقی