برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری

آنودایزینگ قطعات صنایع هواپیمایی

آنودايزينگ قطعات صنايع هواپيمايي

آنودایزینگ قطعات رنگی و تجهیزات داخلی هواپیما

هارد آنودایز آلومینیوم های 2024 ، 7023 ، 7075

آنادایز کرومیک

آنادایز سخت

آنادایز سفید

آنادایز رنگی

آنادایز معمولی

آنودایز مات و براق

سختی بالا و ضد سایش

کروماته و آلوداین آلومینیوم

خدمات پولیش شیمیایی

تلفن :
66153057
66153058
66153038
66193768 فکس

1145 802 0912
مهدی محمدی کارشناس مکانیک هواپیما


لینک کانال تلگرام :
https://telegram.me/anodizingaria


WWW.ANODIZINGARIA.COM
INFO@ANODIZINGARIA.COM

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری، از ۱۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۶ روز پیش به روز شده.

آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری
آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری
آگهی: آنودایزینگ قطعات صنایع هواپیمایی
آنودایزینگ آلومینیوم و تیتانیوم آری