برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
زاهدی - جنرال متریک

شمارنده گازوییل

شمارنده گازوييل

مشخصات فنی :

سایز 1 اینچ (و سایزهای دیگر)
فشار تا 3.5 بار
دبی 20 تا 120 لیتر بر دقیقه
واحد شمارش به لیتر
شمارش لیتراژ تا 4 رقم تا لیتراژِ 9999
شمارش لیتراژِ کل تا 8 رقم تا لیتراژِ 99999999
دارایِ صفرشو دستی (با اهرمِ ساعت گرد)

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

زاهدی - جنرال متریک، از ۱۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ هفته پیش به روز شده.

زاهدی - جنرال متریک
زاهدی - جنرال متریک
آگهی: شمارنده گازوییل
زاهدی - جنرال متریک