برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
امین طایی

سرویس و تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی

سرويس و تعميرات تجهيزات آزمايشگاهي

تعمیر و سرویس انواع ویسکومتر
تعمیرو سرویس انواع سانتریفیوژ
تعمیر و سرویس انواع اسپکتروفتومتر
تعمیر و سرویس انواع ترازو
تعمیر و سرویس انواع شیکر
تعمیر و سرویس انواع انکوباتور
تعمیر و سرویس انواع هیتر استیرر
تعمیر
و سرویس انواع حمام اولتراسونیک
تعمیر و سرویس انواع آون
تعمیر و سرویس انواع میکروسکوپ
تعمیر و سرویس انواع ph مترسرویس و
تعمیر انواع اسپکتروفتومتر تک پرتویی و دو پرتویی

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

امین طایی، از ۱۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ ماه پیش به روز شده.

امین طایی
امین طایی
آگهی: سرویس و تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی
امین طایی