برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
محموددشتی

آموزش رانندگی

آموزش رانندگي

آموزش رانندگی پایه سه (سواری) زیر نظر مربی پایه یک
با بیش از بیست سال سابقه در آ موزشگاههای رانندگی تهران
از جمله آموزشگاه رانندگی ایران زمین واقع در شهرک غرب
و آموزشگاه رانندگی گاندی واقع در خیابان ولیعصر

آموزشهای اینجانب شامل دو گروه گواهینامه دار و بدون گواهینامه
میشود.
1. گواهینامه دارها : برای تکمیل دوره آموزش رانندگی
آموزش رانندگی در شهر: خیابانهای با ترافیک سنگین
بزرگراهها و پارک دوبل و آموزش سرعت عمل و در
نهایت دست یابی به مهارت و به تبع آن اعتماد به نفس
کافی جهت رانندگی به صورت حرفه ای .
آ‌موزش رانندگی در جاده و آزادراهها در صورت تمایل شما.

2. کسانی که فاقد گواهینامه می باشند

شماره تماس :09194893611 محمود دشتی

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

محموددشتی، از ۱۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۲ روز پیش به روز شده.

محموددشتی
محموددشتی
آگهی: آموزش رانندگی
محموددشتی