برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
faramarz

نظافتچی خانم در تهران

نظافتچي خانم در تهران

برخی خانم ها به دلیل مشغله کاری، مشکلات جسمی و غیر نمیتوانند به نظافت منزل رسیدگی کنند.
نظافتچی خانم در تهران
یا نیاز به کمک برای انجام نظافت خانه دارند. در این شرایط بهترین گزینه این است که از یک خانم برای تمیز کردن خانه کمک بگیرند.

شماره نظافتچی خانم در تهران

02144079443
02146040895
02122874643
02122874706

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

faramarz، این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده ... و ۳ روز پیش به روز شده.

عبارات کلیدی:
faramarz
faramarz
آگهی: نظافتچی خانم در تهران
faramarz