برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
سالارشیمی
توان
7

فروش مواد پلیمری

شرکت سالار شیمی نماد کیفیت و تنوع
تامین کننده معتمد شما در مواد پلیمری و شیمیایی/مواد اولیه پلاستیک با کیفیت بالا و تضمین کالا
انواع بار موجود،کف و حواله با توجه به درخواست شما قابل تامین می باشد.
تلفن: 02191691706
همراه:09192090035
همراه : 09359796590
PEپلی اتیلن-PPپروپیلن-PSپلی استایرن-PAپلی آمید-PCپلی کربنات-PETپلی اتیل ترفتلات-POMهوستافرم-PVCپلی ونیل کلراید
پلی اتیلن
:پلی اتیلن بادیBL3-0035-6200
:پلی اتیلن تزریقی62N07- HI500-52518- 6040-5030EA-5030SA-54B04-52B18
190-020-0075-1922:هاش-2100-2102-2420E02- 2420H-2420D
22B02-209-22B03-22B01-209AA کمکی:
:نایلون و نایلکسF7000-X5-5110-5510
:لولهX3-P100
پلی پروپیلن
:پلی پروپیلن نساجیC30S-C30G-V30S-V30G-Z30S-Z30G-510L- 552R
440L-440G-548R-548T-550G-3130-3212-پروپی لن تزریقی:
:پروپیلن های شفافRP340-RP345-RP270-RP210-2XE
:پروپیلن های تزریق332C-332L-R60-R40-R200
PPلوله-ZR230 –NR230-ZR340-
-45112-7240:هایمپک1140
ABS:0150-N50-N70-10415-10417-10720-10733 -90913-W157
1540-1551-1115-1038-1109-1309-1160:کریست ال ها
ساده:پلی آمید6-6الیاف دار-6/6الیافدار-6/6ساده
(اپسان-پلی بلند-یوروتک)
110-110UV-1100-1100UV-1012UV0710-407-:پل ی کربنات
(خوزستان-لوته)
PMMA:CM205
تایلند - چین
پلی اتیل ترفلات:
:نساجی Tg641-tg645
:بطری bg781-Bg871-bg-825bg785
K300-FM90-N109-M90هوستافرم:
اتیل ونیل استات:
18%:VS430-7350-1316
28%:VA910-VA900-28400-28150-28025
تیتان
:اناتاز-KA100-A1
:روتایلR 5566-R 298-LOMON R996-R 105-R 209-R 900-R 895-R 878-R 868-R 6618-6628-R 2220-R 2190-SR 236- 2196
S60- KL31-S65-S70-E6834-DOP-S57-S65پی وی سی:
S:S57-S60-S65 -S70
E:E 1302-E 1202-E 6834-KL31
افزودنی ها
DOP:اکیانگ-قم-اصفهان - LG
انتی باکتریال-ضد شعله-اپتبکال براگنر-انتی اکسیدان:مستربچ-رنگی --UV
بر پایه پلی اتیلنPE-ABSپلی پروپیلن-ای بی اسPP
فت-اکلیل-صدفی-فلور-فلورسنت:پیگمنت
:فوکوSW5000-AC5000-AC3000 – AC7000
دوده:550-330
(دوده اهواز –پارس)
:پیگمنت مشکی –دگسا المانVپرینتکس
:روغن سویاSAJOکره-NANYAتایوان-TAKSترکیه-ایرانی
ابتیکال برایتنر:OB-OB1-FP127
انتی اکسیدان:P16/P18/10-10/168
پودری –تخت-پرک:وکس
(مارون- باختر- جم)
UVمستر بچ-پودری-مایع
انواع مش کربنات کلسیم

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

سالارشیمی، از ۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است ...

این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده ... و ۲۱ ساعت پیش به روز شده.

سالارشیمی
سالارشیمی
آگهی: فروش مواد پلیمری
سالارشیمی