برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
ارتوپدی فنی پاسارگاد

ساخت پروتز پا پروتز دست. دست مصنوعی پای مصنوعی

ساخت پروتز پا پروتز دست. دست مصنوعي پاي مصنوعي

موسسه ارتوپدی فنی پاسارگاد در کرج مجهز به دستگاه اسکن کامپیوتری کف پا بهترین مرکزداسکن کف در کرج است.ساخت اندام مصنوعی دست مصنوعی پای مصنوعی پروتز پا پروتز دست . کفی طبی با اسکن کف پا با اسکن کامپیوتری کف پا کفش طبی کمربند TLSO کمربند LSO کمربند پاولیک هارنس. بریس دنیس براون برای اصلاح کلاب فوت بریس زانو بریس بلند اندام تحتانی اسپیلنت دست اسپیلنت پا AFO اسپیلنت KAFO بریس PTB مشاوره رایگان. کادر مجرب پروتزیست و ارتزیست ساخت پروتز پا جهت افراد قطع عضو دیابتی و قطع عضو در اثر سانحه تصادف و قطع عضو مادرزادی انجام می‌شود.ساخت کفش طبی چرمی جهت صافی کف پا و اصلاح کلاب فوت در اسرع وقت قابل انجام است. بهترین کفش طبی در کرج در موسسه ارتوپدی فنی پاسارگاد ارائه می‌شود.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

ارتوپدی فنی پاسارگاد، از ۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ هفته پیش به روز شده.

ارتوپدی فنی پاسارگاد
ارتوپدی فنی پاسارگاد
آگهی: ساخت پروتز پا پروتز دست. دست مصنوعی پای مصنوعی
ارتوپدی فنی پاسارگاد