برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
ربابه وطن پرست / ارتوپدی فنی پاسارگ

ساخت کفی و کفش طبی با اسکن کامپیوتری کف پا

مرکز ارتوپدی فنی پاسارگاد با مدیریت خانم وطن پرست کارشناس ارشد ارتز و پروتز مجهز به سیستم اسکن کامپیوتری کف پا میباشد. ساخت کفی و کفش طبی با حداقل هزینه اسکن کف پا انجام میگیرد
سایر خدمات این مرکز ساخت انواع پروتز یعنی دست و پای مصنوعی و پروتز های زیبایی دست میباشد. ساخت پروتز جهت افراد دیابتی و سالمند با بهترین کیفیت انجام می‌شود. پروتز کودکان به صورت حرفه‌ای قابل انجام است. ساخت انواع ارتز یعنی وسایل کمکی برای معلولین و افراد ضایعه نخاعی و کسانی که دچار سکته مغزی شده اند و افراد فلج مغزی cp از قبیل اسپیلنت های دست و پا و انواع بریس بلند و کوتاه اندام تحتانی انجام می‌شود. بریس های اطفال مثل دنیس بروان برای کلاب فوت و پاولیک هارنس جهت دررفتگی مفصل ران در کودکان در اسرع وقت قابل انجام است.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

ربابه وطن پرست / ارتوپدی فنی پاسارگ، از ۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ سال پیش به روز شده.

ربابه وطن پرست / ارتوپدی فنی پاسارگ
ربابه وطن پرست / ارتوپدی فنی پاسارگ
آگهی: ساخت کفی و کفش طبی با اسکن کامپیوتری کف پا
ربابه وطن پرست / ارتوپدی فنی پاسارگ