برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
مهندس فتاح نژاد

گاردان ادوات کشاورزی

گاردان ادوات كشاورزي

فروش انواع گاردان کشاورزی ، ساده و کلاچ دار
جهت استفاده در انواع موور ، کودپاش ، سمپاش ، سیب کن ورتیواتورو
*کلیه قطعات گاردان شامل یوک‌ها،انواع چهارشاخه،انواع لوله گاردان و...
و
گاردان موور
گاردان سمپاش
گاردان کودپاش
گاردان رتیواتور
گاردان خرمن‌کوب
گاردان سنگ جمع کن
گاردان بیلر
گاردان کلاچ دار ادوات کشاورزی
گاردان جغجغه ای
گاردان سیب کن
گاردان وایدانگل
گاردان سیکلوتیلر
گاردان روتیواتور کلاچدار
گاردان سمپاش توربولاینر
گاردان چاله کن پشت تراکتوری
گاردان کلاچدار مته چاله کن تراکتوری
گاردان جغجغه دار ادوات کشاورزی
گاردان سمپاش اتومایزر
گاردان بذرپاش

*قطعات گاردان:
یوک فولادی گاردان
یوک سه پهلو گاردان
یوک شش خارگاردان
لوله ستاره ای گاردان
لوله سه پهلوگاردان
لوله دوپهلو گاردان
چهارشاخه گاردان
قفل و پین گاردان
وگاردان های اختصاصی سایر ادوات...

مهندس فتاح نژاد
با سوابق اجرایی در مجموعه تراکتورسازی ایران

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

مهندس فتاح نژاد، از ۱۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۱ هفته پیش به روز شده.

مهندس فتاح نژاد
مهندس فتاح نژاد
آگهی: گاردان ادوات کشاورزی
مهندس فتاح نژاد