برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
صنایع شیمیایی جوانمرد

نیترات ها منیزیم سدیم پتاسیم کلسیم

نيترات ها منيزيم سديم پتاسيم كلسيم

تولید کننده نیترات سدیم تولید کننده نیترات منیزیم تولید کننده نیترات پتاسیم و تولید کننده نیترات کلسیم


نمک نیترات معدنی است که به عنوان کود استفاده میشود جامد سفید رنگ محلول در اب غیر قابل احتراق در صنایع کشاورزی و غذایی مورد استفاده قرار میگیرد

نیترات پتاسیم جامد بلوری سفید رنگ محلول در اب نیتررات پتاسیم کاربردد های فراوانی در صنایع مختلف دارد از جمله در صنایع کشاورزی توید ضد یخ و....

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

صنایع شیمیایی جوانمرد، از ۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ ماه پیش به روز شده.

صنایع شیمیایی جوانمرد
صنایع شیمیایی جوانمرد
آگهی: نیترات ها منیزیم سدیم پتاسیم کلسیم
صنایع شیمیایی جوانمرد