برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
رضایی

سدیم فرمات از کجا بخریم

سديم فرمات از كجا بخريم

فرمات سدیم نمک ، Na (HCOO) را تشکیل می دهد.
از فرمات سدیم در چندین فرآیند رنگ آمیزی و چاپ پارچه استفاده می شود. همچنین از این ماده به عنوان عامل بافر کننده برای افزایش اسیدهای معدنی قوی برای افزایش pH آنها ، به عنوان یک ماده افزودنی غذایی (E237) و به عنوان ماده یخ زدایی استفاده می شود.
سدیم فرمات یک نمک سدیم آلی است که نمک مونو سدیم اسید فرمیک است. نقش یک بافر و قابض دارد. این شامل یک قالب است.

pH 7.4-9.0 (25 درجه سانتیگراد ، 8 متر در H2O)
حلالیت H2O: 8 M در 20 درجه سانتیگراد ، شفاف ، بی رنگ
آنیون کلرید (Cl-) را رد می کند: mg5 میلی گرم در کیلوگرم
سولفات (SO42-): 50 میلی گرم در کیلوگرم
برای سفارش سدیم فرمات با شماره ی زیر تماس بگیرید:
09198008414 رضایی

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

رضایی، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ ماه پیش به روز شده.

رضایی
رضایی
آگهی: سدیم فرمات از کجا بخریم
رضایی