برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
مهندس اوجی
توان
1

اجاره دستگاه خم و برش میلگرد خاموت زن اسپیرال زن

اجاره دستگاه خم و برش ميلگرد خاموت زن اسپيرال زن

اجاره دستگاه خم و برش میلگرد انبار در شمال و مرکز تهران# 309 21 21 0912 #گروه تامین تجهیزات بتن اوج
دستگاه خم و برش میلگرد تا سایز ۳۲
اجاره دستگاه خاموت زن
اجاره دستگاه اسپیرال زن
اجاره خاموت زن تا ۳۲
اجاره اسپیرال زن
کرایه قیچی میلگرد
کرایه خاموت زن
قیچی ارماتور
قیچی میلگرد تا ۳۲
اجاره خم کن میلگرد تا ۳۲

برش و خم تا سایز ۲۵
برش و خم تا سایز ۳۲
Betonabzar.com

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

مهندس اوجی، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است ...

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

مهندس اوجی
مهندس اوجی
آگهی: اجاره دستگاه خم و برش میلگرد خاموت زن اسپیرال زن
مهندس اوجی