برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
پورگل

ضایعات 4میلیون تن (شامل آهن /میلگرد مس الومینیوم استیل

ضايعات 4ميليون تن (شامل آهن /ميلگرد مس الومينيوم استيل

4میلیون تن ضایعات آهن

فقط قبل از اینکه تماس بگیرید شرایط روبخونید

1درخواست از شرکت به نام خودم باشه با مهروامضا

2توان مالی درجلسه +صلح انبار

3 به هیچ عنوان به جز درخواستی که ذکر شده پذیرفته نیست

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

پورگل، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ روز پیش به روز شده.

پورگل
پورگل
آگهی: ضایعات 4میلیون تن (شامل آهن /میلگرد مس الومینیوم استیل
پورگل