برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت آب رو پالایش پایدار

مواد شستشوی ممبران ، آنتی اسکالانت و ...

مواد شستشوي ممبران ، آنتي اسكالانت و ...

در فرآیند سیستم های تصفیه آب ، به دلیل عبور آب ورودی که مملو از ذراتی نظیر ذرات کلوئیدی ، مواد غیرمحلول ، مواد معدنی و … می باشند ازممبران ها با گذشت زمان باعث گرفتگی ممبران می شوند.

پس از این وضعیت زمان شستشوی ممبران ها فرا رسیده است .حال انتخاب محلول شستشو ممبران و نحوه انجام عملیات CIP، نیازمند دانش فنی روز و تجربه کافی می باشد.

همچنین در زمان حین کار دستگاه تصفیه آب صنعتی نیز به دلیل عبور آب خام که حاوی ذرات کلوئیدی هست باید ماده ای شیمیایی از ممبران ها عبور کند تا باعث گرفتگی ممبران ها نشود این ماده آنتی اسکالانت می باشد که بنا بر نوع آب خام ورودی انواع مختلفی دارد.

آنتی اسکالانت آب لب شور
آنتی اسکالانت آب دریا

پلی آلومینیوم کلراید صنعتی (PAC)
پلی آلومینیوم کلراید خوراکی (PAC)

پلی الکترولیت / پلی آکریل آمید / کمک منعقد کننده (آنیونی و کاتیونی)

مواد شستشوی ممبران / اسید و قلیا / (CIP)

متابی سولفیت سدیم گرید صنعتی (SMBS)
متابی سولفیت سدیم گرید خوراکی (SMBS)

شرکت آب رو پالایش پایداردر زمینه واردات محلول شستشوی ممبران، مواد شستشوی ممبران با ترکیبات اسیدی و قلیایی فعالیت دارد.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت آب رو پالایش پایدار، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۴ روز پیش به روز شده.

شرکت آب رو پالایش پایدار
شرکت آب رو پالایش پایدار
آگهی: مواد شستشوی ممبران ، آنتی اسکالانت و ...
شرکت آب رو پالایش پایدار