برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت نهراب زیست

تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب

به طور کلی فاضلاب به آبی گفته می شود که در اثر مصرف و ورود مواد خارجی تغییر کیفیت داده و غیر قابل استفاده شده است. تخلیه مستقیم فاضلاب های بهداشتی حاصل استفاده روزمره از آب ( شستشو، استحمام، آشپزی)و سایرمواد آلاینده موجود در فاضلاب شامل مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی، مواد معلق، مواد مغذی، پاتوژنها، فلزات سنگین،دترجنت ها و.. در محیط زیست منجر به ایجاد آلودگی های زیست محیطی و صدمات جبران ناپذیر می شوند.
بنابراین می توان فاضلاب ها را بر مبنای منشا تولید به سه گروه عمده تقسیم نمود: فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی -کشاورزی و فاضلاب های سطحی یا روان که آب های ناشی از بارندگی هستند .
به طور کلی روش های تصفیه فاضلاب بر مبنای نوع آلاینده های فاضلاب و استاندارد تصفیه به سه دسته فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی تقسیم می گردند . در تصفیه خانه های فاضلاب انواع واحدهای آشغالگیری، متعادلسازی، ته نشینی، خنثی سازی، انعقاد و لخته سازی، ترسیب شیمیایی شناورسازی، واحد هضم بیولوژیکی هوازی یا بیهوازی، زلال سازی ، گندزدایی و ذخیره و هضم لجن در نظر گرفته می شوند که درنهایت منجر به تحقق اهداف ویژه تصفیه فاضلاب یعنی تثبیت مواد آلی،تولید پساب قابل تخلیه در محیط و محافظت از محیط زیست واستفاده مجدد از آب و مواد جامد ناشی از تصفیه فاضلاب می شوند.
پساب ها بعد از تصفیه و رسیدن به شرایط استانداردهای تخلیه در محیط زیست ، می توانند به آب های سطحی یا سفره های آب زیرزمینی وارد شوند و یا اینکه جهت مصارف آبیاری کشاورزی بکار روند. امروزه به دلیل کمبود منابع آبی تمایل بسیاری برای بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب در صنعت و در بخش های مختلف زیرساخت های شهری می باشد و برای این منظور شرکت فنی مهندسی نهراب زیست با بیش از یک دهه فعالیت و کادر فنی مجرب آماده همکاری در زمینه مشاوره، طراحی، ساخت، نظارت، بهره برداری ، راهبری، نگهداری و ارتقاء و بهینه سازی کلیه سیستم های تصفیه آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته می باشد.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت نهراب زیست، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۵ ساعت پیش به روز شده.

شرکت نهراب زیست
شرکت نهراب زیست
آگهی: تصفیه فاضلاب
شرکت نهراب زیست