برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت دانش بنیان صدراطرح وتجهیز اسپ
توان
2

مخزن چسب گرم

مخزن چسب گرم

-قطعات تزریق چسب
-یونیت تزریق چسب دنده ای
-قابلیت افزایش بلوک روی مخزن جهت افزایش حجم مخزن
-قابلیت استفاده از چسب های بلوکی
-دارای فشار شکن قابل تنظیم
-قابلیت ایجاد فشار مثبت داخل مخزن جهت استفاده چسب های با ویسکوزیته بالا

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت دانش بنیان صدراطرح وتجهیز اسپ، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است ...

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۱۸ ساعت پیش به روز شده.

شرکت دانش بنیان صدراطرح وتجهیز اسپ
شرکت دانش بنیان صدراطرح وتجهیز اسپ
آگهی: مخزن چسب گرم
شرکت دانش بنیان صدراطرح وتجهیز اسپ