برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
مهندس رحیمی

ساخت ساختمان به روشI.C.Fجدید

ساخت ساختمان به روشI.C.Fجديد

ساختمان به روش مدرن مزیت:سریع اجراشدن کارهرطبقه2روزتاسقف.استحکام بالا دربرابرزلزله.ازلحاظ
اقتصادی مقرون به صرفه مثلا درسازه بتنی هرمترمربع45تا55کیلومیلگردنیازاست ولی درسازه مدرن10تا15کیلو.استفاده بیشترازفضای داخلی وطراحی راحت برای مسکونی .تجاری.اداری.اموزشی.درمانی و...5-تاییدشده آیین نامه های ایران ازجمله2800.عایق صوت .گرماوسرما.نمای بیرونی زیباحتی نیازبه نماسازی ندارد.ومزیت های دیگر
درحال حاضراولین پروژه تهران درحال ساخت میباشدکه
بازدیدکنندگان میتوانندازپروژه بازدیدبه عمل آورندکه درصورت تمایل ماباکادری مجرب ساختمان شماراطبق گفته هایمان میسازیم .آدرس پروژه خ پیروزی .وپروژه هایی درکرج انجام شده ازجمله 32بلوکه مسکن مهرپرند.مرواریدزیربنای1460متر*صدف زیربنای1881متر*مرجان زیربنای1560متر*نیلوفرزیربنای1460متر.
مهندس رحیمی مدیریت پروژه تهران:09197261901
مهندس شاهکرمی مدیرعامل
دفتر:02133346805
درصورت هماهنگی وبازدیدوقرارملاقات بامهندس شاهکرمی بادفتریاماس بگیرید.

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

مهندس رحیمی، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۴ سال پیش به روز شده.

مهندس رحیمی
مهندس رحیمی
آگهی: ساخت ساختمان به روشI.C.Fجدید
مهندس رحیمی